*Volwassenen

Voor wie is een mindfulness-training geschikt?

Mindfulness is geschikt voor iedereen die zowel geestelijk als lichamelijk in balans wil komen. Voor iedereen die de kwaliteit van zijn leven in eigen handen wil nemen, iedereen die beter wil leren omgaan met stress, pijn, hevige emoties , negatieve gedachten, ….. Iedereen die bewuster in het leven wil staan. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op allerlei klachten. Uit die onderzoeken blijkt dat er een langdurige en duidelijk waarneembare afname is van klachten bij mensen met chronische pijn , angstklachten, stressgerelateerde klachten , depressieve klachten en vermoeidheid. Er ontstaat een positiever zelfbeeld en positieve verandering van leefstijl. Veel mensen melden een verbetering van hun levenskwaliteit. Ook wordt opvallende toename in de mogelijkheid tot ontspanning en concentratie vastgesteld.

Voor wie is mindfulness-training niet geschikt?

De training is niet geschikt voor mensen met ernstige psychische problemen (bijvoorbeeld een ernstige depressie, zware angststoornis) Bij ernstige klachten kan een andere hulpverlening geadviseerd worden. De training is niet bedoeld als vervanging van individuele psychotherapie, medicatie of medische behandeling.

*Kinderen (9 tot 13 jaar)

Kinderen kunnen net als volwassenen het vaak moeilijk vinden om met hun grote en kleine zorgen om te gaan. Ook zij kunnen vastzitten in een negatieve denkwereld met faalangst, stress en een laag zelfbeeld als gevolg. Mindfulness zegt 'stop' tegen dit gepieker. Waardoor je kind terug ruimte krijgt om helder en creatief te denken. Waardoor je kind terug vrede kent met zichzelf zoals het is. Het mag stralend kind zijn op zijn eigen unieke wijze.

image-50033-flower3.jpg?1455288269821